About Us
Why Choose Tasina Office Furniture


ด้วยความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบันนั้นได้มีการแข่งขันและพัฒนากันอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้จากงานทางด้าน สถาปัตยกรรม ของอาคาร บ้านเรือน ตลอดไปจนถึงแหล่งสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายสาขา อาชีพ ตลอดระยะเวลา กว่าทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและสำนักงาน โดยได้รับความไว้ วางใจ จากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการปรับสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นและ พัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนไปถึงในเรื่องของความซื่อตรงในเชิงธุรกิจโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้พิถีพิถันและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตจนไปถึงการติดตั้งตลอดจนการบริการก่อนและหลังการขายเพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวก และเป็นตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น ทางบริษัทฯยังได้จัดเตรียมทีมงาน สถาปนิก มัณฑนากรรวมไปถึงดีไซน์เนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ไว้คอย ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างเป็นกันเอง โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากทางบริษัทเป็นหลัก จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพแบบครบวงจรในด้านบริการ โดยเริ่มตั้งแต่การ เข้ารับฟังข้อมูลถึงความต้องการ เข้าตรวจเช็คพื้นที่และนำข้อมูลมาทำการออกแบบและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและใช้พื้นทให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับองค์กรอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นของทางบริษัทฯ ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์ผลงานและมอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าแบบยั่งยืนแล้วนั้น ทางบริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด จึงใคร่ขอเปิดตัวแบรนด์ สินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยมีชื่อว่า “Tasina” โดยเน้นมุ่งหวัง การให้บริการต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนไปถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแบบครบวงจรด้วยกำลังการผลิต บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ จึงทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ในรูปแบบสินค้าและการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแบบมืออาชีพ

สมดังคำสโลแกนที่ว่า


" We are the expert at full service office furniture."
to-top